Se Lyden Online

400,00 kr.

Beskrivelse

Se Lyden Online består af følgende:

Program:
Programmet åbnes fra Se Lydens hjemmeside vha. UNI Login og kræver ikke databehandleraftale.

Licens:
Licensen er gyldig i 1 år, og skal herefter fornys. Der betales 400 kr. i licens for alle 0-2. klasser på skolen.
Eksempelvis har en ét sporet skole én 0.klasse, én 1.klasse og én 2.klasse og dermed en licens på 1.200 kr. (herefter har hele skolen adgang til programmet vha. Uni Login)
Skolen får tilsendt faktura før udløb af en licensperiode. Opsigelse af ny licens skal ske før den næste licensperiode starter.

Beskrivelse:
Program til førskole, indskoling og dansk som andetsprog. Materialet synliggør systematisk alle bogstavernes mulige lyde vha. illustrationer på Bogstavkort. Hver lyd har sin egen illustration. Vha. bogstavkortenes lyde kan eleven høre ordets mulige udtalemuligheder og på den måde finde frem til ordets syntese. I menuen kan man vælge at få markeret stavelsesdeling. I menuen kan man vælge at få vist håndfonemer og se en bevægelse pr. lyd i bogstaverne. Materialet understøtter læseindlæringen og kan benyttes som et hjælpemiddel ved bogstavgennemgangen og hver gang der læses.