Se Lyden Interaktiv Tavle

400,00 kr.

Beskrivelse

Se Lyden til Interaktiv Tavle består af følgende:

Program:
Programmet åbnes fra Se Lydens hjemmeside vha. UNI Login og kræver ikke databehandleraftale.

Licens:
Licensen er gyldig i 1 år, og skal herefter fornys. Der betales licens af 400 kr. for alle 0-2. klasser på skolen.
Eksempelvis udgør én 0.klasse, én 1.klasse og én 2.klasse en licens på 1.200 kr (herefter har hele skolen adgang til programmet).
Skolen får tilsendt faktura før udløb af en licensperiode. Opsigelse af ny licens skal ske før den næste licensperiode starter.

Beskrivelse:
Materialet synliggør systematisk og overskueligt alle bogstavers mulige lyde ved hjælp af virtuelle Bogstavkort og disses illustrationer. Når der klikkes på en illustration høres en af bogstavets mulige lyde. Hver lyd har sin egen illustration. Vha. Bogstavkortenes lyde kan eleven høre bogstavernes mulige lyde og på den måde finde frem til ordets syntese. I menuen kan man desuden vælge et skrivehus, som kan bruges når elever skal øve sig i bogstavers skriveretning vha. startprikker. I menuen kan man ligeledes vælge håndfonemer og se en bevægelse pr. lyd i bogstaverne. Materialet understøtter læseindlæring og kan benyttes sideløbende med ethvert læse materiale eller system. Dette er et materiale til førskole, indskoling og dansk som andetsprog. Derfor er det antallet af klasser på 0. til 2. klassetrin, der afgør hele skolens licenspris.