Se Lyden i Klasseværelset

Se Lyden er mere end bare bogstavkort. Se Lyden er et komplet sæt af hjælpemidler og historier som gør læse- og skriveindlæringen håndgribelig og forståelig; heriblandt plancher, læse/skrive underlag og Lærerens Bog.

I Lærerens bog kan man læse om sjove fantasihistorier, aktiviteter og lege i forbindelse med gennemgangen af nye bogstaver.

Plancher til læse- og skrivehjælp

Sammen med Basis pakken får skolen adgang til alle Se Lydens plancher. Alle plancher forefindes i sort/hvid og kulørt udgave. Dermed kan læreren selv vælge hvilken type, der egner sig bedst i klassen.

Bogstavplancher

På planchen kan eleven orientere sig om bogstavets mulige lyde. Hver planche har de samme illustrationer, som det tilhørende bogstavkort.
Mange elever vil kunne nøjes med at orientere sig på de ophængte plancher og her blive påmindet om bogstavets forskellige muligheder/lyde. Disse elever benytter ikke bogstavtavlen ret meget.

Skriveplancher

Hver planche repræsenterer én lyd, og lydens mulige stavemåder er vist vha. de samme illustrationer,
som eleverne kender fra Se Lydens bogstavkort. Blyantspidsen skal minde eleven om, at denne planche er et hjælpemiddel i staveprocessen.
Plancherne er en stor hjælp i overgangen fra at stave børnerigtigt til voksenrigtigt.

Læse- og Skriveunderlag

Se Lydens plancher kan med fordel hænges op i klasselokalet fra første skoledag, og i takt med at bogstaverne gennemgås i bogstavbogen, har klassen nu fokus på samme bogstav på Se Lydens plancher.

Læsehjælp

Elever der er i gang med at læse kan have glæde af at have en A3 oversigt, med alle Enkeltkortenes lyde, lige ved hånden.

Skrivehjælp

Elever der er i gang med at skrive kan have glæde af at have en A3 oversigt, med alle Staveplanchernes lyde, lige ved hånden. 

Lærerens Bog

Lærerens bog får man adgang til med UNI Login ved bestilling af Basis Pakken. Filen indeholder tankerne bag Se Lyden samt alfabetgennemgang krydret med forslag til lege og/eller fantasihistorier, som gør det lettere for eleven at huske bogstavernes mulige lyde.

Introduktion til bogstavet O (uddrag fra Lærerens Bog)

På bagsiden af Bogstavkortet O findes tre illustrationer, fordi bogstavet O har 3 lyde.

Bogstavets lyde:

o som i:
mor
ko
Ole
rod

o som i:
kom
sommer
op
slot

o som i:
bog
onkel
tromme
kost

Aktivitet:

Eleverne skal på fisketur, ligesom Onde-onkel i nedenstående fantasihistorie. Lav en fiskedam med en masse O-ting i. Eleverne skal nu fiske tingene op af dammen, og alt efter om det er en ting med et orme-o, et odder-o eller et oste-o, skal eleverne nu lægge tingene i den rigtige bunke.

Idéer til fiskedammen:

Ting med orme-o: sko, (dukke)stol, (dukke)bord, oliven, pose

Ting med odder-o: klokke, sok, blok, klods, opvaskebørste, blomst

Ting med oste-o: bog, tog, krog, kost, tromme

Fantasihistorie til Bogstavet O

Orm

Ormen Ole og odderen Olga boede begge nede ved den brede å. Det var et godt sted at være. Jorden var blød, så det var nemt at lave sig nogle fine gange. Efterhånden som tiden gik, blev Orme-Ole og Odder-Olga venner. Deres venskab opstod nærmest helt tilfældigt, da de opdagede, at de havde én fælles fjende. Det var den gamle lystfisker, der jævnligt traskede ned til åen for at fiske. Både Orme-Ole og Odder-Olga var med tiden blevet så gale på lystfiskeren, at de gav ham øgenavnet Onde-Onkel. Når Onde-Onkel kom ned til åen med sin fiskestang, begyndte han at grave efter orme til at sætte på krogen. Når det skete, var Orme-Ole meget bange for at blive fanget og ende sine dage som fiskemadding. Heldigvis var det indtil nu lykkedes Orme-Ole at gemme sig så dybt i jorden, at Onde-Onkel ikke havde fundet ham. Når Onde-Onkel havde fået sat en orm på krogen, så var det tid til at fiske. Og nu var det så, at Odder-Olga blev bange! Her gang Onde-Onkel fangede en fisk, blev det nemlig endnu sværere for Odder-Olga at finde mad i åen. Oddere elsker jo også at spise fisk, som du ved. Derfor lagde Orme-Ole og Odder-Olga en fælles plan! Næste gang Onde-Onkel igen stod og fiskede langs åens bred, sneg Odder-Olga sig helt hen til hans madpakke og tog en masse store bidder af hans ostemad. Nu skulle Onde-Onkel rigtig mærke, hvordan det var, når andre snuppede ens mad. Og da Onde-Onkel skulle til at spise sin madpakke, blev han så forskrækket over at se den halve ostemad, at han straks pakkede sine ting sammen og forsvandt. Siden den dag fiskede Onde-Onkel ikke mere i åen, og Orme-Ole og Odder-Olga kunne igen leve i fred og ro ved åen.