Se Lydens Bogstavkort

Se Lydens bogstavkort er en helt central støtte for eleven til afkodning af ord.

På kortets forside optræder bogstavet med computer-skrift i røde (vokaler) og sorte (konsonanter) farver. I øverste venstre hjørne ses, hvordan bogstaverne skrives med håndskrift. Her kan eleven altid orientere sig om hvorvidt det lille bogstav kun bor i ”stue-etagen”, eller om det stikker hhv. op eller ned. I skyen i øverste højre hjørne kan man se, hvor mange udtalemuligheder (illustrationer) bogstavet har på bagsiden. Bemærk, at der på Enkeltkortets forside ikke er skrevet stort bogstav. De store bogstaver optræder kun på bogstav-plancherne.

På kortets bagside er bogstavets forskellige lyde præsenteret med en illustration pr. lyd. Lyden er også angivet med lydskrift. Bemærk, at bogstavet ikke nødvendigvis optræder som første bogstav i ordet.

Dobbeltkort

Et Dobbeltkort er et kort, hvorpå der står bogstavkombinationer som tilsammen giver en ny lyd, der ikke kan findes ved hjælp af Enkeltkortene. Der er i alt syv Dobbeltkort, der alle har forskellige bogstavkombinationer på forsiden, men som hver især kun har én lyd illustreret på bagsiden. Kortene skal læses sådan, at de hver repræsenterer én lyd, der kan staves på forskellige måder.
Fx: Bogstavet e har tre lyde ifølge enkeltkortene: e som i egern [e], e som i elleve [æ] og det trætte e [∂]. Men når vi skal læse ordet leg, siger e pludselig [α] som i appelsin. Dette skyldes dog ikke, at e nu får en fjerde lyd, men at e efterfulgt af g ofte siger [αj] og ikke [ej] som forventet.

Eksempel med Bogstavkort

Ordet “så” har to forskellige udtaler. Det skyldes at bogstavet s har én mulig lyd, mens bogstavet å har 2 mulige lyde (hhv. ål og ånd). Her er begge ordets udtalemuligheder illustreret ved Se Lydens Enkeltkort.

Eksempel med Dobbeltkort

Ordet “jeg” er et kompliceret ord. Som det fremgår af bogstavkortene nedenfor, så har bogstavet j én mulig lyd, bogstavet e har 3 mulige lyde, mens bogstav g har 4 mulige lyde. 

På trods af de mange mulige lyde, er det stadig ikke muligt at lydere sig frem til den rette udtale af ordet “jeg”. Det er her dobbeltkortenes funktion kommer ind. Som det fremgår af dobbeltkortet kan “eg” nemlig have en ny lyd når disse to bogstaver står ved siden af hinanden. 

Nu er ordets rette udtale pludselig ikke så svær at få øje på.