Vi ses til Læringsfestival d. 13-14 marts 2019, stand 346.

Vi ses til Skolemessen d. 10-11 april 2019, stand 37.

          


BOGSTAVKORT

Se Lydens bogstavkort er en helt central støtte for eleven til afkodning af ord. Hertil hører Plancher og Lærerens Bog.

MERE


SE LYDEN online

Oplev Se Lydens Bogstavkort på både PC, Mac, iPad, Tablets mm.
Se Lyden Online er et tilskudsberettiget digitalt læremiddel.

MERE


INTERAKTIV TAVLE

Se Lydens program til Interaktiv Tavle er specielt egnet ved bogstavgennemgangen og elevernes egen læring, træning og repetition.
Tilskudsberettiget.

MERE


Odder [ɔ] – en af lydene fra Enkeltkortet O


Se Lyden synliggør systematisk alle bogstavers mulige lyde ved hjælp af plancher og bogstavkort med illustrationer.

Se Lyden er et unikt undervisningsmateriale, der introducerer elever og lærere for et komplet system over de danske bogstavers mulige lyde. Materialet anvendes som supplement til ethvert dansksystem, som i forvejen anvendes i indskolingen.Det syge g [j]  - en af lydene fra Enkeltkortet G


KORT om se lyden

Hvad er Se Lyden?

Se Lyden er et bud på, hvordan eleverne vha. bogstavkort kan holde styr på alle lydene i
et givent ord, og dermed selv finde frem til et ords rette udtale/syntese. Et nytænkende og banebrydende system, der består af: Bogstavkort, Lærerens Bog, to slags
Bogstavplancher til hhv. læsehjælp og skrivehjælp.


Hvad er Bogstavkort?

For at synliggøre bogstavernes muligheder er der et vendekort til hvert eneste bogstav i alfabetet. På bagsiden af de 29 kort illustreres bogstavets mulige lyde. Således har bogstavet E hele 3 illustrationer på bagsiden (et egern [e], elleve [æ], og det trætte e []). En metode, der giver lærere og elever fælles overblik over vores alfabets lydige muligheder.


Hvorfor vælge Se Lyden?

Når børn skal lære at læse, støder de hurtigt ind i ikke lydrette ord. På trods af det danske sprogs udsædvanligt mange ikke-lydrette ord må den fonologiske indgangsvinkel til læsningen alligevel være at foretrække. Derfor er det vigtigt at udstyre eleverne med de nødvendige redskaber til at kunne forstå vores bogstavers fonologiske muligheder.


Hvad er målgruppen?

Målgruppen er indskolingen, specialundervisning, dansk som andetsprog og sprogskoler.


Er Se Lyden et komplet undervisningssystem?

Se Lyden er et supplement til ethvert danskmateriale der benyttes i indskolingen.

Omtale


Artikler